23 | ماي | 2019 | ارعىماق تانىمدىق پورتالى

23.05.2019

ەل چەمپيوناتى. تەڭگە ىلۋ سايىسى باستالدى

تاراز قالاسىنىڭ قاسىنداعى بەكتوبە اتشابارىندا باستالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەرەسەكتەر اراسىندا كوكپاردان – حىح, اۋدارىسپاقتان – حىح, تەڭگە ىلۋدەن – حىىى, جامبى اتۋدان –V چەمپيوناتىنىڭ بۇگىن تورتىنشى كۇنى باستالدى.


error: Content is protected !!