قازاقستان مەن قىرعىزستان اراسىنداعى الەم بىرىنشىلىگىنە تارتىس (ۆيدەو. تولىق)

21125652_1829705410677076_5395025132139588993_o

ۆيدەونى قىرعىزستاندىق تەلە ارنانىڭ ۋيۋتۋۆتەگى ارناسىنان الۋىما بايلانىستى, كوكپار تىلى قىرعىز تىلىندە ەكەنىن ەسكەرتەمىن. جانە كەشىرىم سۇرايمىن!

باستى سۋرەت: جاندوس قۇسايىنوۆ, argymaq.kz

دوباۆيت كوممەنتاريي

ۆاش e-mail نە بۋدەت وپۋبليكوۆان. وبيازاتەلنىە پوليا پومەچەنى *

Please Do the Math      
 

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>