ايعىر ساتىلادى

zhiren-hasha1

ەسىمى: جيرەن قاسقا
جاسى: 10
قايدا: ماڭعىستاۋ وبلىسى, قىزان اۋىلى
ات يەسى: قۋاندىق يبەسكيەۆ
باعاسى: 350 مىڭ (كەلىسۋگە بولادى)
جەتىستىگى: قازىر ۇيىردە تۇر
پاروداسى: جابى
بايلانىس تەلەفونى: +7 (702) 517 3583

 

دوباۆيت كوممەنتاريي

ۆاش e-mail نە بۋدەت وپۋبليكوۆان. وبيازاتەلنىە پوليا پومەچەنى *

Please Do the Math      
 

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>