قۇنان ساتىلادى

Satylady

ەسىمى: تايسون

جاسى: 1,3 (تىسەۋ قۇنان)

قايدا: جامبىل وبلىسى, مەركە اۋدانى

ات يەسى: مامەدوۆ يۋسۋف

باعاسى: 550 000 تگ

جەتىستىگى: الى بايگەگە قوسىلماعان

پاروداسى: اكەسى - اراب, ەنەسى - ورلوۆ تۇقىمى

بايلانىس تەلەفونى: +7 (778) 637-80-98

قوسىمشا: اياعى ساۋ, وتە جىلدام, توزىمدى Satylady1

دوباۆيت كوممەنتاريي

ۆاش e-mail نە بۋدەت وپۋبليكوۆان. وبيازاتەلنىە پوليا پومەچەنى *

Please Do the Math      
 

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>