Tag: Қайрат Ихсан

  • Қазақ жылқысының тұқымдық дамуы мен будандық ерекшеліктері

    Біз қазақ халқы, «тегіміз – түркі, түлігіміз-жылқы» деп өскен елміз. Осы бір қасиетті түліктің қазақ халқы үшін орны өте-мөте ерекше. Жылқы қазақтың ...
  • Абсент – ғасыр жылқысы

    Ел атағын ер шығарады, Ер атағын жақсы ат шығарады Ат айналып қазығын табар Ер айналып елін табар. /Халық мақалы/ «Абсент» – қазақ ...
  • Тұлпар мініп, ту ұстаған ғалым

    ҚР Президенті, Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев ұлт зиялыларының рөлін қашанда аса жоғары бағалап келеді. «Қазақстан – 2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» ...