Tag: Өтеш Қырғызбаев

  • Саяқ

    (Әңгіме) Төбесi шошайып көрiнген киiз үй жақтан ыңыранып шыққан мотор үнi бiртiндеп күшейiп, қалың жыңғыл арасынан машина тұмсығы көрiндi. Сусыма құмға малтыққан ...