Tag: бабы тайған жүйірік

  • Бабы бұзылған жүйрікті жөндеу

    • Тер буып бабы бұзылған жағдайда жүйріктің жүні жығылып түсі шаңбозаң тартып, тер ақпай қиналады. Бұны кейде «жел тиді» деп те айтады. ...