Tag: этнография

  • Зейнолла Сәніктің ат сынау үлгісі

    Атбегі – бәйге атын тани білетін, шебер баптайтын, бапкер, сыншы адам. Ежелгі түркі халықтарының жазба ескерткіштерінде бек – «ұлық», «көсем», «әкім» деген ...
  • Қазақ жылқысы әлемдік өркениеттің бойына қан жүгіртті

    (Этно-археологиялық пайымдау) Екі мың жылдан бұрын тарихи-мәдени негізі қалыптасқан көшпелілердің өмір сүру дағдысы, салт-санасы, ғұрып-дәстүрі сан-салалы, алуан тармақты екендігі белгілі. Көшпелілердің дүниетанымдық ...