Tag: Масығұт Темірбеков

  • Масығұт Темірбековтің ат сынау үлгісі

    Аттың сыны туралы Абай ертеректе айтып өткен. Бұл бізге үлкен оқулық, ат таңдауға өлшеміміз. Бәйге аты туралы амаляттық танымдарымызбен сыншыл атбегілерінің тәжірибелерін ...