Tag: Тайыр

  • “Салкүрең аттың шабысы” – Ж.Шәкәрім

    Осыдан жарты ғасырға жуық уақыт бұрын шертіліп, таспаға түскен “Салкүрең аттың шабысы” күйі әйгілі күйші Тайырдың туындысы. Жарқын Шәкәрім ағамыздың айтуы бойынша ...