Метка: Салкүрең аттың шабысы

  • «Салкүрең аттың шабысы» — Ж.Шәкәрім

    Осыдан жарты ғасырға жуық уақыт бұрын шертіліп, таспаға түскен «Салкүрең аттың шабысы» күйі әйгілі күйші Тайырдың туындысы. Жарқын Шәкәрім ағамыздың айтуы бойынша ...