Tag: Киікбай сыншы

  • Киікбай сыншының ат сынау үлгісі

    (ХІХ ғасыр) Шын жүйрік төсінің астынан адам жүгіріп өткендей кеуделі, омыраулы болады. Мұндай кең кеуделі аттың өкпесі қанша ұзақ шабыс, аламан бәйгеде ...