Метка: Қалдан Серен

  • Таласбек ӘСЕМҚҰЛОВ. Абылай ханның тұлпары

    Қазақ мәдениетінде, қазақ өнерінде жылқы бейнесі ерекше орын алатыны белгілі. Ер қанаты қазанат қазақтың эпосында батырмен қатар аталады. Байырғы және жаңа заман ...