Tag: археология

  • Қазақ жылқысы әлемдік өркениеттің бойына қан жүгіртті

    (Этно-археологиялық пайымдау) Екі мың жылдан бұрын тарихи-мәдени негізі қалыптасқан көшпелілердің өмір сүру дағдысы, салт-санасы, ғұрып-дәстүрі сан-салалы, алуан тармақты екендігі белгілі. Көшпелілердің дүниетанымдық ...