Tag: Шаппай бәйге беру

  • Шаппай бәйге беру дәстүрі

    Қазақ халқының бәйге, бәсеке сайысында «шаппай бәйге алу», «шаппай бәйге беру» салты бар. Бұл дәстүрді көбінде, көпке танылған дүйім елге мәлім дүлдүл ...