Метка: Мұхтар Мағауин

  • Тұлпарлар туралы толғам

    …1991 жылдың қазан айының басы. Ұлттың Тәуелсіздікке қарай – енесіне жамыраған қозыдай ұмтылып келе жатқан шағы.
  • Сұркөжек аттың соңғы бәйгесі

    Сұркөжек атты сіз де білесіз деп ойлаймыз. Өйткені осы тұлпар туралы жазған Мұхтар Мағауин әңгімесінің басында айтады. Сұркөжек аттың соңғы бәйгесі жайлы ...