Метка: Темірбай Смағұлұлы

 • «Теңге ілу» ойыны туралы аңыз

  Бұл күндері қазақ халқының той мерекелерінде көп ойналып жүрген «Теңге алу», «Теңге ілу» ойындарын ертедегі Қаңлы көсемінің қызы Қармыс шығарған екен. Аңыздарда ...
 • Ат үсті сайыс өнерлеріне баулу

  Сайыс ойыны (аударыспақ) – қазақ халқының жігіттерді күштілікке, шапшаңдыққа, тайсалмас батырлыққа баулитын, аттарын баптап, баулып шынықтыруды нысана ететін, оларды алып сайыскер етіп ...
 • Ас беріп, ат шаптыру

  Үлкен адамдардың жыл уағында халыққа үлкен ас беріп, ат шаптырып, әр түрлі ат үсті ойындарын ойнау – қазақ халқының ерте замандардан бері ...
 • Тай жарыс

  Тай шабыс — әртүрлі топтық басқосулар мен той-мерекелерде жиі өткізілетін әсіресе, бозбалалар ерекше қызығып өткізетін көңіл ашу қимылы. Сондай-ақ болашақ бәйгелер мен ...
 • Ат әбзелдері мен қару-жарақтар

  Қазақ халқының мал шаруашылық өмірінде, әсіресе ат үсті қимылдары мен ойындарында жылқыдан қалса – қару-жарақ, сауыт-сайман, ер-тұрман, жүген-құрық, арқан-жіп кем боллса болмайтын ...
 • Жүйріктерді баптап-баулу өнері

  «Тұлпарды баптай білмеген – қор қылады, сұңқарды баптай білмеген – жер қылады», «Ат шаппайды бап шабады», «Жақсы бапталған жүйрік – желге жеткізбейді», ...
 • Ат сыны

  Қазақ атбегі сыншылары көп жылқы ішінен жақсы аттарды таңдап алу үшін ең алдымен мынадай алты шартқа толатындарын іріктеп алып, онан соң ресми ...
 • Атбегілік өнері

  Қазақ халқы ертеде жылқыны алғаш қолға үйреткеннен тартып – дәл қазірге дейінгі сан мың жыл өмір тарихында жылқымен бірге жасасып, оның сырын, ...
 • Қазақ және жылқы мінезі

  Қазақ халқының ғасырлар бойы мал шаруашылығымен, өте-мөте жылқымен төтенше жақын, жылқымен төтенше етене болғаны; жылқының қыр-сырына төтенше қанық, төтенше маман халық екендігі ...