تازا قاندى اعىلشىن جۇيرىگى ساتىلادى

eritan

ەسىمى: ەريتان
جاسى: دونەن
قايدا: الماتى
يەسى: مەيىرىم جاتقانباەۆ
باعاسى: 3 ملن. تەنگە
جەتىستىگى: روسسييادا, تاتارستاندا ۇشقىر جارىستاردا قاتىسقان.
پاروداسى: تازا قاندى اعىلشىن
بايلانىس تەلەفونى: +7 (705) 544 33 25
قوسىمشا: ايعىر. قازاقستاندا الامانعا əلى جۇگىرگەن جوق. اياق قولى ساۋ. دەن ساۋلىعىندا كەمشىلىك جوق. قازىر دايىندىقتا جۇر.
ساتىلاتىن جىلقىنىڭ قۇجاتى: قىزىل پاسپورت

eritan1

دوباۆيت كوممەنتاريي

ۆاش e-mail نە بۋدەت وپۋبليكوۆان. وبيازاتەلنىە پوليا پومەچەنى *

Please Do the Math      
 

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>